Görüntülü paylaşım yapan fenomen avukata ceza yok

Sosyal medya hesabından 2019 yılında ‘Adliyede bir gün’ başlığı ile görüntü paylaşımı yapan avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında reklam yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle İstanbul Barosu Disiplin Şurası Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Kendini savundu

Soruşturma çerçevesinde belgeye karşılık dilekçesi sunan avukat Kaçmaz, hakkında hangi aksiyondan dolayı reklam yasağı ile karşı karşıya kaldığının tarafına somut olarak bildirilmediğini, savunma hakkının zedelendiğini, toplumsal medya hesabının şahsî bir sayfa olduğunu, hitap kitlesinin genç meslektaş ve hukuk öğrencilerinden oluştuğunu söyledi.

Suçlamaları kabul etmedi

Paylaşımlardaki maksadının iş elde etme olmadığını kaydeden Kaçmaz, hesabında ‘Av.’ ibaresinin ve ofis adresinin bulunmadığını, reklam yasağına ters davrandığını kabul etmediğini belirtti.

Re’sen soruşturma açıldı

İstanbul Barosu Disiplin Heyeti Başkanlığı, hakkında re’sen soruşturma açılan Fatma Begüm Kaçmaz’ın paylaşımlarının İstanbul Barosu İdare Kurulu’nca net olarak belirtilmediğini kaydetti.

Disiplin konseyi, Kaçmaz’ın toplumsal medya hesabında somut rastgele bir paylaşımının görülmediğine kanaat getirerek Kaçmaz hakkındaki soruşturma ve kovuşturma kararının form ve yordam açısından Avukatlık Kanunu 137’nci hususuna uymadığını belirtti.

‘Disiplin cezası verilmesine yer yok’ kararı

Reklam yasağı yönetmeliği maddesince Avukat Kaçmaz’a Baro tarafından gönderilmesi gereken bir ikaz yazısı gönderilmediğini ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına karşıt bir durum saptanamadığını münasebet gösteren İstanbul Barosu Disiplin Şurası Başkanlığı, Fatma Begüm Kaçmaz hakkında disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verdi.

İtiraz reddedildi

İstanbul Barosu’nun bu karara itirazı üzerine kararı inceleyen Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nca avukatların işlediği fiillerin disiplin hukuku istikametinden bir terslik oluşturup oluşturmadığının soruşturma basamağında tespitinin yapılması, disiplinsiz davranışların açıkça ortaya konulması gerektiğinin tartışmasız olduğu vurgulanarak, itiraz reddedildi.

İHA’nın haberine nazaran avukat Kaçmaz hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Yorum yapın