Parayla vatandaşlık uygulamasının iptali için Danıştay’a müracaat

Türkiye Barolar Birliği, para karşılığı vatandaşlık verilmesine ait uygulamanın iptali için Danıştay’a başvurdu.

Türkiye Barolar Birliği, yabancıların Türk vatandaşlığına geçişiyle ilgili birtakım düzenlemelerin iptali için Danıştay’a başvurdu. Mevzuyla ilgili olarak TBB’den yapılan açıklamada şu tabirler yer aldı:

“Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan ve Türk Vatandaşlığı Yönetmeliği’nin 20. unsurunda getirilen düzenlemeler, aşikâr bir ölçüdeki yabancı para ile taşınmaz alımı yahut fon/bireysel emeklilik sistemine giriş üzere yatırımlar karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi sonucunu doğurmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, vatandaşlığın kazanılmasına ait kuralların kanun ile düzenlenmesini emretmektedir.

VATANDAŞLIK KAVRAMI ÖZÜNDEN UZAKLAŞIYOR

Bu çerçevede Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili kararlarında vatandaşlığın hangi hallerde kazanılacağı düzenlenmiş, buna ait kaideler sonlu olarak sayılmıştır. Kanunda, muhakkak bir ölçü yabancı para karşılığında fon/bireysel emeklilik sistemine giriş üzere yatırımlar yapmak yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ait rastgele bir düzenleme bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu düzenlemede, devletle hukuksal ve siyasi bağ ile bağlılığı söz eden vatandaşlık kavramının yabancı bir para cinsinden bir kıymet ile karşılanması, vatandaşlık kavramını soyutlaştırmakta ve özünden uzaklaştırmaktadır.

Dolayısıyla düzenlemeler gerek Anayasa’ya karşıtlığı gerekse yasal destekten mahrum olmasının yanı sıra, Türk Vatandaşlık Kanunu tarafından da benimsenen “vatandaşlığın gerçekliği” prensibine karşıtlık teşkil etmektedir.

Öte yandan bu kararlar yürürlükte kaldığı sürece, devlete bağlılık prensibi bir yana bırakılarak para karşılığında vatandaşlık verilmesi sonucu ortaya çıkacak, bu da milletimizi telafisi güç hak kayıplarına uğratacaktır.

Türkiye Barolar Birliği, bu nedenlerle kelam konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvurmuştur.”

250 BİN DOLARDAN 400 BİNE ÇIKARILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla geçtiğimiz mayıs ayında Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, yabancıların Türk vatandaşlığı alabilmeleri için gereken taban gayrimenkul edinme bedeli 400 bin dolara çıkarılmıştı. Bu bedel 2018 yılında yapılan değişiklikle 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekilmişti. Benzeri halde minimum 500 bin dolar ile ferdi emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek.

Aynı yönetmelikte 5 Ocak 2022 tarihinde yapılan düzenlemeyle, Türk vatandaşlığı için aşağıdaki seçenekler de sunuluyordu:

* En az 500 bin Amerikan Doları yahut karşılığı döviz fiyatında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilmesi
* En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilmesi,
* En az 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz fiyatında mevduatı 3 yıl tutma kaidesiyle Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilmesi,
* En az 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz meblağında Devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutma kuralıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilmesi,
* En az 500 bin Amerikan Doları yahut karşılığı döviz meblağında gayrimenkul yatırım fonu katılma hissesi ve teşebbüs sermayesi yatırım fonu katılma hissesini en az 3 yıl elinde tutma kaidesiyle satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilmesi

Ocak ayındaki yönetmelik değişikliği ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde, vatandaşlık kazanma müracaatlarıyla ilgili süreci takip etmek emeliyle bir komite kurulabileceği de belirtiliyordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2021 yılında yanıtladığı bir soru önergesinde 2018 – 2021 yılları ortasında 19 bin 630 yabancıya gayrimenkul alımı karşılığında vatandaşlık verildiği açıklamıştı.

Yorum yapın