TÜİK açıkladı: Tarımda üretici enflasyonu yüzde 154’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ait tarım eserleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) bilgilerini yayınladı. Tarım-ÜFE hesaplamasında baz alınan 82 eserden 48’inin ortalama fiyatında artış olduğu görüldü.

TÜİK bilgilerine nazaran; Tarım-ÜFE’de mayısta bir evvelki aya nazaran yüzde 16,18, bir evvelki yılın aralık ayına nazaran yüzde 100,17, bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 154,97 ve on iki aylık ortalamalara nazaran yüzde 57,05 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir evvelki aya nazaran ormancılık eserleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,11, balık ve başka balıkçılık eserlerinde yüzde 9,46 ve tarım ve avcılık eserleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 16,73 artış oldu. Ana kümelerde bir evvelki aya nazaran tek yıllık bitkisel eserlerde yüzde 4,38, canlı hayvanlar ve hayvansal eserlerde yüzde 14,88 ve çok yıllık bitkisel eserlerde yüzde 59,15 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK YILLIK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 273’LE LİFLİ BİTKİLERDE OLDU

Yıllık artışın düşük olduğu alt kümeler sırasıyla, yüzde 55,11 ile öteki çiftlik hayvanları ve hayvansal eserler ve yüzde 61,80 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt kümeler ise sırasıyla, yüzde 273,94 ile lifli bitkiler ve yüzde 230,22 ile zerzevat ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

AYLIK EN YÜKSEK SÜT ÜRETİM MALİYETİ ARTTI

Bir evvelki aya nazaran artışın düşük olduğu alt kümeler yüzde 1,34’le öbür ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 2,22’yle zerzevat ve kavun-karpuz, kök ve yumrular formunda sıralandı. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt küme ise yüzde 18,28 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Bir evvelki aya nazaran azalış gösteren alt kümeler ise sırasıyla, yüzde 5,10 ile lifli bitkiler ve yüzde 3,97 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Mayıs 2022’de, endekste kapsanan 82 husustan, 18 hususun ortalama fiyatında azalış, 48 hususun ortalama fiyatında ise artış gerçekleşirken, 16 hususun ortalama fiyatında değişim olmadı. (EKONOMİ SERVİSİ)

Yorum yapın