Veli Der: MEB sınıfta kaldı

Eğitim Öğretim yılı sonunda Veli Der’de Ulusal Eğitim Bakanlığı’na not verdi. Veli Der’in hazırladığı karneye nazaran MEB sınıfta kaldı.

2021-2022 eğitim öğretim yılının son gününde Veli Der tarafından bir kıymetlendirme yapıldı. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

 • Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılına genel olarak baktığımızda, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yoksulluğun toplumun tüm kesitlerinde (işçi, çiftçi, esnaf, memur…) derinleştiğini ve bunun eğitime olumsuz yansımalarını görüyoruz. Anne babalar çocuklarına harçlık verememekte, beslenme çantalarına bir dilim ekmekten öbür bir şey koyamamaktadırlar. Çocuklarımız kantinlerde 2,5 ila 4 TL aralığında olan 500 ml suyu alamadığı için su muhtaçlıklarını sıhhatsiz olan tuvalet çeşmelerinden karşılamaktadır.
 • Yetersiz ve istikrarsız beslenmeleri nedeniyle çocuklarımızda algı düşüklüğü, bilişsel yetilerinde gerileme, fizikî gelişimlerinde yavaşlama, kansızlık üzere birçok sıhhat meseleleri yaşamaktadırlar.
 • Biz veliler olarak, merkezi idareden çocuklarımıza fiyatsız öğlen yemeği ve okulda kaldığı mühlet boyunca sağlıklı su verilmesini talep ediyoruz.
 • Çocuklarımız, eğitim sistemimizden kaynaklı olarak konutlarından uzak bölgelerde okula gitmek zorunda kalmaktadır. Münasebetiyle eğitime ulaşabilmek için servis kullanmak zorundadırlar. Servis araçlarının denetimsizliği ve servis sürücülerinin eğitimsizliği kazalara yol açmakta ve çocuklarımızın ömürlerine mâl olmaktadır. Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılı bunun acı örnekleriyle doludur. Mevzuyla ilgili, veliler olarak, eğitim hakkının bir modülü olan okula ulaşım fiyatsız olmasını, servis araçlarının bakımlı ve en fazla 5 yıllık araçlar olmasını, araç içi güvenlik tedbirlerinin alınmasını, servis sürücülerinin eğitimli olmasını ve en değerlisi sıkı bir kontrol sistemi olmasını ısrarla talep ediyoruz.
 • Köyde yaşayan çocuklarımızın okullaşma oranının düşmesinde en değerli uygulama taşımalı eğitimdir. Köy okulları açılmalı ve taşımalı eğitime son verilmelidir.
 • Depreme sağlam olmadığı gerekçesiyle yıkılan okulların çok uzun vakittir yapılmadığını görüyoruz. Bunun münasebeti olarak ödeneksizlik nedeniyle ihalelerin iptal edildiği duyumlarını alıyoruz. Fakat öbür taraftan Maarif Vakfına 2 Milyar Liranın da Bakanlık bütçesinden aktarıldığını biliyoruz. Öncelikli olan çocuklarımızın eğitimi, geleceğidir; hiçbir şey bunun önüne geçmemelidir. Bakanlığın farklı tercihleri nedeniyle, yıkılan okullar uzun vakittir yapılmadığından diğer okullarla birleştirilmiş, münasebetiyle sınıf mevcutları artmış ve ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir. Bu durum hem öğrenciler, hem öğretmenler, hem de okul idarelerini kahra sokmaktadır.

DEVLETİN ASLİ GÖREVİ 

 • Eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmek devletin asli vazifesidir. Devlet bu misyonunu Ulusal Eğitim Bakanlığı aracılığı ile yerine getirir ve bu vazifesini hiçbir kuruma, dini/siyasi yapıya ve bireylere devredemez; devredilmesi eğitim öğretim birliği yasasını ihlaldir. Meğer Bakanlık müfredatın içeriğinin yine oluşturulmasından, ailesinden uzakta eğitim gören çocukların barınma sıkıntısına kadar eğitimin her alanında dini yapılarla iş birliği halindedir. Tarikat, cemaat ve dini vakıflarla yapılan protokoller gereği; eğitim formasyonu olmayan, eğitim bilimine uzak şahıslar okullarda çocuklarımızın beyinlerini yıkamaya çalışmaktadır.
 • Birçok çocuğumuz, bilhassa üniversite öğrencileri ailesinden uzakta, farklı kentlerde eğitim görmektedir. Çocuklarımızın barınma problemine bilhassa kayıtsız kalan Bakanlık, onlara dini yapıların yurtlarından öteki seçenek bırakılmamaktadır. Devlet yurtları da dini yapıların yurtlarından farklı değildir. Bu yurtlar da dini yapılara terk edilmiştir. Son vakitlerde bu yurtlarda, intiharlar, kuşkulu vefat olayları artmıştır. Bu yıl içerisinde Türkiye genelinde 136 intihar ve kuşkulu vefat olayı yaşanmıştır. Yalnızca son iki ayda Antalya’da bir Üniversite yurdunda 4 öğrencinin intihar ettiği argümanı basında yer aldı. Yurtlarda kalan çocuklarımız devlete emanettir, bu sorumluluğun da Bakanlığa ilişkin olduğunu Sayın Bakan’a Hatırlatmak isteriz.

ZORUNLU DİN EĞİTİMİ ANA SINIFINA İNDİ

 • Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak üzere bir maksadı olan ülkenin, bu amaca ulaşmasının yegâne yolu laik, bilimsel, kamusal, parasız eğitimdir. Lakin görüyoruz ki, eğitim bilimine alışılmamış olduğu halde zarurî din eğitimi ana sınıfları düzeyine kadar indirildi.
 • Mesleki ve teknik eğitimi düzgünleştirme ismi altında hayata geçirilen MESEM projesiyle çocuk emeğinin sömürülmesi yasal hale getirilerek yasallaştırılmaktadır. Bu projeyle asıl amaçlanan, çocuklarımıza mesleksel ve teknik eğitim vererek onlara meslek edindirmek, iş güç sahibi yapmak değil, çocuk emeğinin sömürülmesinin önünü açarak sermayeye ucuz işgücü sağlamaktır.
 • Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında yaşadığımız meselelere şöyle bir değinerek sizlerle paylaşmak istedik.
 • Milli Eğitim Bakanlığı; yaşadığımız bu problemlere, eğitimin bileşenleriyle (eğitim sendikaları, eğitim dernekleri, veli dernekleri, eğitim bilimcileriyle) birlikte ortak akılla tahlil üretmek yerine, her vakit yaptığı üzere “en doğrusunu ben bilirim” mantığı ile hareket ederek yaşanan problemleri krize dönüştürmüştür. Bunun doğal sonucu olarak çocuklarımızda fizikî, ruhsal, toplumsal rahatsızlıklar görülmektedir.
 • Bugün çocuklarımız karnelerini aldılar. Veli Der olarak bugün biz de Ulusal Eğitim Bakanlığına karne veriyoruz. Bu eğitim öğretim yılında karnemizi hazırlarken; Bakanlığın, eğitim öğretim yılı içerisinde, eğitimi hangi evreye getirdiği, icraatlarıyla çocuklarımıza kazandırdıkları ve kaybettirdikleriyle, ortaya çıkan sıkıntılara tahlil üretebilme, meselelerin yarattığı krizleri yönetebilme ve mesleksel yetkinliği, yani eğitim konusundaki liyakatini kriter aldık.

İşte Ulusal Eğitim Bakanının karnesi:

Yorum yapın